spruce

از گیاه تا کاغذ

برگی از کاغذ را پاره کنید و بر لبه آن نگاهی بیندازید . شما می توانید صدها موی بسیار کوچک شبیه به فیبر را مشاهده کنید .آنها سلولز یا فیبرهای گیاهی هستند و در همه گیاهان وجود دارند . وظیفه سازنده کاغذ این است که مواد گیاهی را به فیبرهای جداگانه تبدیل کند ،آن را مواد شیمیایی مخصوصی شستشو دهد و آن را به ورقه های صاف و پاک کاغذ تبدیل کند .

اغلب کاغذها از خمیر چوب یا علف اسپارتو ، یا پارچه های کهنه کتان یا پنبه ای ساخته می شوند . خمیر چوب (ساخته از چوب صنوبر یا دیگر درختان از گونه کاج ) از اسکاندیناویا،کانادا و جزیره نیوفاوندلند آورده می شود . قطعات چوب به قطعات کوچکتری تقسیم میشود و آنها در حلال شیمیایی داغی قرار داده می شود تا مواد زاید در آن حل شود و در نتیجه فیبرهای سلولزی خالص باقی می ماند . سپس فیبرها فشرده می شوند تا به تخته های بزرگ تبدیل شوند .

اسپارتو ،علف شبیه نی در سواحل شنی آفریقای شمالی رشد می کند و البته به نسبت کمتری در سواحل اسپانیا وجود دارند .کارگران آنها را می چینند ،خشک می کنند و در بسته های بزرگ قرار می دهند و به کارخانه های کاغذ سازی می فرستند ، در آنجا از میان ماشین های خاصی عبور می کنند ،گرد و خاک و ذیگر ناخالصی آنها گرفته می شود و سپس در محلول کربنات سدیم جوشانده می شوند .

بعد از آن ،اسپارتو شسته می شود ، آب آن گرفته می شود و از کربنات سدیم تصفیه می شود و هر گونه مواد خراجی نیز از آن پاک می گردد.اسپارتو در برج های بزرگ رنگبری در مواد شیمیایی خیسانده می شود و رنگ سبز – قهوه ای طبیعی آن به سفید تغییر پیدا می کند و در آن لحظه آماده تبدیل شدن به کاغذ می گردد .

future-printing

آینده از آن چاپ دیجیتال است


قابلیت های منحصر به فرد چاپ دیجیتال
چاپ دیجیتال به طور اساسی با روش های چاپ دیگر مانند افست ، فلکسو و گراور متفاوت است . این تفاوت از زمانی آغاز می شود که محمل یا واسطه چاپی در این شیوه حذف شده و تشکیل تصویر برای هر نوبت چاپ ، مستقل از نوبت قبلی و بعدی خود انجام می شود .

حذف واسطه های چاپی غلاوه بر کاهش هزینه و زمان آماده سازی ، مفهوم و قابلیت های جدیدی برای چاپ دیجیتال ایجاد می کند که به طور عمده در روش های دیگر موجود نیست .

 

در چاپ های پر تیراژ و صنعتی – چاپ عرفی – محمل چاپی تولید می شود و کپی های متعدد و بسیاری از آن نمونه ،درست مشابه یکدیگر چاپ می شود . در نتیجه برای ایجاد تصاویر متفاوت یا تغییرات به محمل های چاپی جدیدی نیاز است ولی در شیوه های دیجیتال همان طور که گفته شد پس از ایجاد یک تصویر و چاپ آن برای کپی کردن نمونه بعدی ، تمام کار دوباره باز سازی می شود و دوباره به چاپ می رسد . بنابراین هر تغییر یا اصلاحی در کپی جدید امکان پذیر است .

از این تفاوت قابلیت هایی برای چاپ دیجیتال زاده می شوند که با دیدگاه چاپ های عرفی و پر تیراژ متفاوت است و می تواند جبران کننده و مکمل این روش ها باشد . همین موضوع باعث شده تا امروز تولید کنندگان ماشین آلات چاپ های پر تیراژ مانند افست و چاپ های بسته بندی ، از قابلیت ها و انعطاف پذیری شیوه دیجیتال برای تکمیل امکانات ماشین آلات خود اسستفاده کنند و دستگاه های ترکیبی مجهز به یونیت های دیجیتال ،عرصه چاپ امروزی را به خود اختصاص دهند .